अव यसरी हुन्छ, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन

Wednesday, November 15th, 2017 |

२९, कात्तिक । काठमाण्डौँ । सरकारले परिमार्जित निर्देशिका अनुसार स्थानीय स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न सवै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन अव स्थानीय सरकारको संरचना अनुकुल हुनेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको संघियता कार्यान्वयन ईकाईले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई परिमार्जित निर्देशिका अनुसार स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको हो । जस अनुसार अव स्वास्थ्य चौकी संस्थालन तथा व्यवस्थापन समिति ७ सदस्यीय हुनेछ ।

नगर वा गाउँपालिका प्रमुख संरक्षक, सम्वन्धित वडा प्रमुख अध्यक्ष र अध्यक्षले मनोनित गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष रहनेछन् । त्यसैगरी स्वास्थ्य चाौकी रहेको क्षेत्रको विद्यालयको एक जना प्रमुख, स्थानीय व्यापार संघको प्रतिनिधि एक जना, संरक्षकवाट मनोनित स्थानीय लब्ध प्रतिष्ठित स्वास्थ्य क्षेत्रको जानकार एक जना महिल सहित एक जना वडा कार्यालयको अधिकृत गरी दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिमा स्वास्थ्य चौकी प्रमुख सदस्य सचिवको भुमिकामा रहनेछन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको हकमा पनि सोही अनुसार संचालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले स्थानीय स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७१ को दोस्रो संशोधन २०७३ लाई परिमार्जन गरी अहिलेको व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय, संघियता कार्यान्वयन ईकाईका संयोजक मोहम्मद दाउदले साझावोलीलाई जानकारी दिए ।

VIEWS: 1571