प्राङगारिक कृषि गर्ने किसानलाई अनुदान प्राप्त गर्ने अवसर

Friday, December 6th, 2019 |

मङ्सिर २० ललितपूर
कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपूरले प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन गर्ने कृषक तथा सहकारीलाई ६ लाख देखी १४ लाख रुपैँया सम्मको विभिन्न कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।
प्राङगारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७५ को आधारमा काम गर्ने गरी २०७६।८।२० गते प्राङगारिक कृषि प्रवद्र्धन मिशन कार्यक्रमका लागि ज्ञान केन्द्रले प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
प्रस्तावको सूचना यसप्रकार छ ।

थप जानकारीका लागि ः कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपूर, ०१–५५३४६१६, ०१–५५५६०३७ , इमेल ः बिष्तिउगच।बपय।नयख।लउ

VIEWS: 427