थोपा सिँचाई सहितको केरा बगैचाका लागि ५० प्रतिशत अनुदानको प्रस्ताव आह्वान

Monday, April 22nd, 2019 |

चितवन
शितोष्ण बागवानी नर्सरी केन्द्र दामनले चितवनमा थोपा सिचाई सहितको केराको नयाँ बगैँचा स्थापना गर्नको लागि बैशाख ७ गते आवेदन पेश गर्नको लागि सुचना प्रकाशन गरेको छ । यस केन्द्रको आ.व २०७५÷७६ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार ५० प्रतिशत अनुदानमा चितवनमा केरा बगैचा स्थापना गर्न इच्छुक कृषक, कृषक समुह तथा कृषि फर्मको लागी सो आवेदन खुल्ला गरीएको हो । अनुदानको निवेदन भने यस केन्द्र वा कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुर, चितवनमा दर्ता गराउनु पर्ने छ । अनुदान प्राप्त गर्नको लागि कृषि वा कृषक समुहहरुले न्यूनतम्मा पनि ५ कठ्ठा जमीनमा केरा खेती गरेको हुनुपर्दछ ।
अनुदानको लागि के के आवश्यक पर्छ ?
१ रु १० को हुलाक टिकट टाँस गरिएको निवेदन ।
२ व्यक्तिगत कृषकको हकमा नागरिक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
३ फार्म÷कृषक समूह÷सहकारीको हकमा दर्ता प्रमाणपत्र ( नवीकरण सहित ) प्यान, भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र र पछिल्लो आ.व को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
४ सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडाको कार्यक्रम संचालनमा दोहोरो सहयोग नभएको वा नहुने र कार्यक्रम दिन उपयुक्त छ भनी गाउँपालिका, नगरपालिकाको सिफारिस ।
५ खेती गरिने जमिनको लालपुर्जाको फोटोकपी, लिजमा लिएको जमिन भए कम्तीमा ५ वर्षको करारनामको प्रतिलिपि
सुचना प्रकाशन गरिएको दिनबाट १५ दिनभित्र निवेदन पेश गरीसक्नु पर्ने छ ।
थप जानकारीका लागि
शितोष्ण बागवानी नर्सरी केन्द्र, दामन
फोन नं. ०५६–६२०४४९, मोबाइल ९८४८०१११४७

VIEWS: 32