तरकारी खेती गर्ने कृषकलाई १० लाख सम्म अनुदानको प्रस्ताव आह्वान

Thursday, November 28th, 2019 |

कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरले आर्थिक वर्ष ७६ ७७ को स्वीकृत कार्यक्रम अन्र्तगत कृषि विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ । यसका लागि काठमाडौँ, भक्तपूर र ललितपूर क्षेत्रमा कृषि काम गर्ने कृषक,कृषि सहकारी वा निजी फार्मले सूचना प्रकाशित भएको मितीले ३० दिन भित्र कार्यविधिमा तोकिएको कागजातहरु संलग्न गरी प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरेको छ ।

सूचना यसप्रकार छ ।

थप जानकारीका लागि

http://lalitpur.akc.gov.np/notic

VIEWS: 860